ผู้เขียน หัวข้อ: คู่มือแนวข้อสอบ ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  (อ่าน 2 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

15-02-2019 , 02:38:05
  • Sr. Member
  • ****
  • กระทู้: 343
    • ดูรายละเอียด

โหลดแนวข้อสอบ ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง


- ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552
- แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพลศึกษา การกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
- การวิเคราะห์การวางแผน การจัดทำโครงการและการจัดทำแผนพัฒนาการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
- ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิดและจริยธรรมในวิชาชีพด้านการกีฬานันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
- ความรู้เกี่ยวกับนันทนาการ
- แนวข้อสอบนักพัฒนาการกีฬา
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเพจสอบ ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
เข้าดูยูทูบสอบ ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
เข้าดูเว็บที่ ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง


 
  
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : แนวข้อสอบ ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

Tags : คู่มือเตรียมสอบผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง