ผู้เขียน หัวข้อ: รับวาดแบบโรงเก็บของ โรงงาน โครงหลังคา ทำเป็น 3D ตึกต่างๆ ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่  (อ่าน 2 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

18-02-2019 , 09:41:10
  • Sr. Member
  • ****
  • กระทู้: 342
    • ดูรายละเอียด

รับวาดแบบและก็ออกแบบตกแต่งภายใน  โครงหลังคารวมทั้งโครงหลังแบบไม่มี Truss คลังสินค้า รับเขียนแบบโรงงาน
แบบแปลนส่วนประกอบ
ความมั่นคงแข็งแรงของตึก ผู้จะรับผิดชอบโดยตรงสำหรับเพื่อการออกแบบเป็น วิศวกรองค์ประกอบ เริ่มต้นตั้งแต่ส่วนต่ำสุดหรือล่างสุดคือ โครงสร้างรองรับ เสา คาน บันได พื้น ผนัง และไปสิ้นสุดที่ส่วนที่อยู่สูงสุดคือ หลังคาเป็นลำดับ การใคร่ครวญออกแบบแบบแปลนส่วนประกอบ จะพิจารณางานทางสถาปัตยกรรม ดังเช่น แปลนพื้นหรืผังพื้นเป็นหลัก
ความหมายของแบบแปลนส่วนประกอบ
แปลนโครงสร้างหรือผังโครงสร้าง หมายถึง แบบรูปในแนวยาวหรือแนวนอน มีลักษณะเป็นภาพ 2 มิติ (กว้างกับยาว) ที่แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับรูปร่าง พื้นที่ และตำแหน่งการจัดวางส่วนประกอบองค์ประกอบ แบ่งเป็นส่วนๆที่มีความสำพันธ์เชื่อมโยงกับแบบแปลนพื้นหรือผังพื้น จากส่วนที่อยู่ใต้ดินขึ้นมาบนดินไปจบที่โครงหลังคาเป็นลำดับ ด้วยการใช้เครื่องหมาย เส้น อักษรย่อ จำนวน และก็อัตราส่วนประกอบกันเพื่อสื่อความหมาย
โครงสร้างใต้ดิน
ส่วนประกอบใต้ดิน (Sub structure) คือ โครงสร้างด้านล่างของตึกที่ฝังจมอยู่ใต้ดิน หรือวางสัมผัสกับพื้นดินเป็นส่วนมาก เป็นองค์ประกอบที่รับน้ำหนักองค์ประกอบเหนือดินของอาคาร อย่างเช่น ฐานรากและก็เสาเสา มีเนื้อหาดังต่อไปนี้
1. รากฐาน (Footing)เป็นโครงสร้างส่วนที่อยู่ข้างล่างสุดของตึก เพื่อถ่ายหรือกระจัดกระจายน้ำหนักขั้นท้ายสุดลงสู่ดินใต้ฐานราก ฐานรากยังแบ่งย่อยออกเป็น 2 ประเภทเป็นโครงสร้างรองรับแผ่และโครงสร้างรองรับเข็มเป็นต้น
2. เสาตอหม้อ (Ground Column)หมายถึงเสาสั้นส่วนที่อยู่ข้างล่างสุด ระหว่างฐานรากกับคาน โดยทั่วไปเสาเสาจะจมอยู่ใต้ดิน ปฏิบัติภารกิจรับแรงอัดหรือน้ำหนักในทางตรง แล้วถ่ายน้ำหนักลงสู่รากฐานและก็เสาเข็ม
องค์ประกอบเหนือดิน
องค์ประกอบเหนือดิน (Super Structure)เป็นองค์ประกอบที่วางอยู่บนดินเป็นส่วนใหญ่ เป็นองค์ประกอบที่รับน้ำหนักพื้นฐาน ได้แก่ น้ำหนักคงที่หรือหรือน้ำหนักของส่วนประกอบ และก็น้ำหนักบรรทุก แล้วจึงถ่ายน้ำหนักลงสู่องค์ประกอบใต้ดินต่อไป อาทิเช่น เสา คาน พื้น บันไดและก็โครงหลังคา มีเนื้อหาดังนี้
1. เสา (Column) คือ องค์ประกอบที่วางแนวดิ่ง รับน้ำหนักต่อจากคาน แล้งก็เลยถ่ายน้ำหนักลงสู่เสาตอม่อ
2. คาน (Beam)เป็นส่วนประกอบที่วางแนวระดับ รับน้ำหนักจากฝาผนัง พื้น โครงหลังคา และก็บันได แล้วจึงถ่ายน้ำหนักลงสู่เสารวมทั้งยึดตรึงเสาให้มั่นคง คานแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ยกตัวอย่างเช่น คานหลัก คานรอง แล้วก็คานยื่นเป็นต้น คานแบ่งตามตำแหน่งที่ตั้งได้ดังนี้
2.1 คานคอดิน (Ground Beam)เป็นคานส่วนที่อยู่ด้านล่างสุดของส่วนประกอบทำหน้าที่ยึดตีนเสาให้มั่นคง
2.2 คานทั่วไป (Beam)หมายถึงคานที่อยู่ระหว่างคานคอดินกับคานหลังคา
2.3 คานหลังคา (Roof Beam) คือ คานที่อยู่เหนือสุดของส่วนประกอบ ปฏิบัติภารกิจรับโครงหลังคาและก็ยึดหัวเสาให้มั่นคง
3. พื้น (Slab)หมายถึงองค์ประกอบพื้นคอนกรีต วางในแนวขนาน รับน้ำหนักบรรทุกโดยตรงแล้วถ่ายน้ำหนักลงสู่คาน หรือดินรองรับใต้ พื้น พื้นแบ่งตามลักษณะการรับน้ำหนักออกเป็น 3 จำพวก อย่างเช่น พื้นคอนกรีตวางบนดิน (ถนนหนทางคอนกรีตรวมทั้งพื้นชั้นล่างสุดของตึก) พื้นคอนกรีตวางบนคาน รวมทั้งพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปฯลฯ
4. บันได (Stair)หมายถึงส่วนประกอบที่พาดในแนวเฉมีขั้นบันไดสำหรับเป็นทางเท้าที่ต่างระดับกัน แต่หากเป็นทางสำหรับรถยนต์แล้วก็ล้อเข็น เรียกว่า ทางลาด (Ramp) แบ่งตามลักษณะการรับน้ำหนักออกเป็น 2 ประเภทเป็นต้นว่า บันไดแบบวางบนดินรวมทั้งแบบวางบนคาน
5. หลังคา (Roof)หมายถึงโครงสร้างส่วนที่อยู่บนสุดของตึก ปฏิบัติหน้าที่กันแดด ลม ฝน หิมะ ฝุ่นผง และก็ความชื้น หลังคาบางจำพวกปฏิบัติหน้าที่เป็นฝาผนังในตัว แล้วก็บางจำพวกสามารถขึ้นไปใช้ประโยชน์ได้ ทรงหลังคามีหลากหลายชนิด ดังเช่นว่า หลังคาเพิง หลังคาจั่ว หลังคาทรงปั้นหยา หลังคาจั่วผสมปั้นหยา หลังคาทรงไทย หลังคาโดม หลังคาโค้ง รวมทั้งหลังคาแบน ฯลฯ
ส่วนประกอบของแบบแปลนโครงสร้าง
การเขียนแบบแปลนส่วนประกอบ มีลักษณะการเขียนเหมือนการเขียนแบบแปลนพื้นที่เริ่มต้นจากชั้นที่อยู่ต่ำที่สุด ถ้าเกิดมีชั้นที่อยู่ใต้ดินก็จะเป็นชั้นที่อยู่ต่ำสุด ขึ้นไปหาชั้นที่อยู่สูงสุด แล้วก็ไปจบที่โครงหลังคา เป็นลำดับ องค์ประกอบแปลนส่วนประกอบพื้นฐาน มีดังนี้
1.แปลนโครงสร้างรองรับและเสาเสาเป็นแบบที่แสดงตำแหน่งรูปร่างของรากฐาน และเสาตอหม้อ แล้วก็ตำแหน่งเสาเข็ม (ถ้ามี) โดยใช้สัญลักษณ์คำย่อแล้วก็เลขหมายกำกับ ได้แก่ F1,F2,F3…….GC1,GC2,GC3……..ฯลฯ
2. แบบแปลนคานคอดิน เสา และก็พื้นด้านล่างเป็นแบบที่แสดงตำแหน่งคานคอดิน เสา รวมทั้ง พื้นคอนกรีตวางบนดินโดยใช้เครื่องหมายอักษรย่อ แล้วก็หมายเลขกำกับ ได้แก่ GB1,GB2…….C1,C2,C3…….GS1,GS2,GS3…….ฯลฯ
3. แปลนคานแล้วก็พื้นชั้นทั่วไป คือ แบบที่แสดงตำแหน่งคาน เสา พื้นคอนกรีตวางบนคาน พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป และพื้นไม้วางบประมาณนตงไม้ประเภทต่างๆโดยใช้คำย่อแล้วก็หมายเลขกำกับ ยกตัวอย่างเช่น B1,B2,B3…..C1,C2,C3………S1,S2,S3…….(พื้นวางบนคาน) แล้วก็ PS1,PS2…….(พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป) เป็นต้น
4. แบบแปลนโครงหลังคา คือ แบบที่แสดงตำแหน่งคานหลังคาและส่วนประกอบที่วางพิงบนคานหลังคา ดังเช่น โครงจันทันเอกหรือโครงถัก (Truss อักษรย่อ T) จันทันปิดบัง อกไก่ แป สันตะเข้ และตะเข้ราง (รางน้ำ) สามารถแบ่งเขียนออกเป็น 2 ตอนเป็นเขียนเฉพาะแบบแปลนคานหลังคา และเขียนแบบแปลนโครงหลังคาจะทำให้อ่านแบบได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นข้อควรจำ สำหรับเพื่อการเขียนแบบองค์ประกอบที่อยู่อาศัยและก็อาคารขนาดเล็ก ในกรณีที่ไม่มีรากฐานเข็ม ดังเช่น การเขียนแปลนโครงสร้างในข้อ 1 และก็ข้อ 2 จะเขียนรวมไว้ด้วยกันเป็นแบบแปลนเดียวก็ได้ เรียกชื่อใหม่ว่า แบบแปลนรากฐาน เสา คานคอดิน รวมทั้งพื้นฯลฯ
 
ผลงานบางส่วนของทางลูกค้า


แบบโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ขนาด 3,000 ตร.ม.กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการเขียนแปลนส่วนประกอบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตัวอย่างเช่น พ.ร.บ.ควบคุมตึก 2522 มีดังนี้
1. การเขียนแปลนส่วนประกอบจำเป็นต้องเขียนแสดงให้ครบทุกชั้นเรียงตามลำดับจากข้างล่างสุดไปจบที่อยู่สูงสุด (โครงหลังคา)
2. อัตราส่วนที่เขียนใช้แบบแปลนองค์ประกอบจะต้องเป็นมาตราส่วนเดียวกันกับแบบแปลนพื้น ดังเช่น แบบแปลนพื้นเขียนด้วยมาตราส่วน 1:100 แบบแปลนองค์ประกอบก็จำเป็นต้องเขียนด้วยอัตราส่วน 1:100 ด้วยเหมือนกัน
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเขียนแปลนองค์ประกอบ
1. การจัดวางรูปแบบแปลนโครงสร้าง จำต้องจัดวางในลักษณะเดียวกันกับแปลนพื้น
2. ส่วนที่เป็นช่องบันได ไม่ต้องเขียนเป็นแบบแปลนบันได แต่ว่าให้เขียนเป็นเส้นทแยงมุมทับลงไป แล้วเขียนคำว่า ช่องบันได ทับจุดตัดเส้นทแยงมุมดังกล่าวมาแล้วข้างต้น รวมถึงช่องเปิดอื่นๆเป็นต้นว่า ช่องลิฟต์ รวมทั้งช่องท่อ เป็นต้น
3. การเขียนอักษรย่อพื้นของห้องลงในแบบแปลนองค์ประกอบ จำเป็นต้องจัดให้ได้กึ่งกลางพื้นที่ห้อง ถ้าเป็นหลักคอนกรีตสำเร็จรูป ต้องแสดงทิศทางการวางพาดบนคาน
4. ตำแหน่งหน้าตัดเสาคอนกรีตในแปลนองค์ประกอบ ให้ระบายดำทึบเต็มหน้าตัดเสายกเว้นกรณีเสาอยู่ใต้คาน (เสาไม่ได้โด่ทะลุหลังคาน) ให้เขียนเป็นรูปหน้าตัดเสาแล้วเขียนเป็นเส้นทแยงมุมทับหน้าตัดเสานั้น ไม่ว่าเสาสี่เหลี่ยมหรือเสากลม
5. การเขียนแบ่งระยะห่างของแปในแปลนโครงหลังคาจั่วแล้วก็ปั้นหยา สำหรับจิตรกรแบบที่ด้อยประสบการณ์ จะใช้วิธีวัดระยะห่างจริงลงในแบบโดยตรง โดยรู้สึกว่าราวกับการวัดระยะในแนวราบ ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ตรงกับความจริง กล่าวคือ ตามที่เป็นจริงความยาวจันทันเป็นระยะในแนวเฉียง จะมีผลให้แบบไม่ตรงกันกันเกี่ยวกับปริมาณแปในแบบแปลนโครงหลังคากับแบบรูปตัดที่มีจำนวนแปแตกต่างกัน ที่ถูกต้องต้องเขียนเส้นร่างจำลองเป็นรูปตัดทับบนแบบแปลนแสดงมุมหลังคาเสมือนรูปตัด แล้งก็เลยวัดระยะวางตำแหน่งแปเอียงตามความลาดจันทันจากตีนชายคาขึ้นไปจบที่สันหลังคา หลังจากนั้นให้เขียนเป็นเส้นฉายลงมาสู่แบบแปลนหลังคาตามลำดับ
6. การเขียนตะเข้สันรวมทั้งตะเข้รางในแปลนโครงหลังคา มุมเฉียงของตะเข้สัน ตะเข้ราง จะต้องเป็นมุมเฉ 45 องศา เพียงแค่นั้น ต้นสายปลายเหตุเพราะถ้าหากเป็นมุมเฉอื่นที่มากหรือน้อยกว่านี้ จะมีผลให้หัวของแปที่มาบรรจบกันตรงจระเข้สันและจระเข้รางแตกต่างกัน ซึ่งจะส่งผลต่อปริมาณแถวแต่ละด้านของหลังคาจะไม่เท่ากัน
7. การเขียนชื่อคานที่วางทับซ้อนในแนวเดียวกัน เช่น คานข้างบนอยู่แนวเดียวกับคานเฉลียงพักบันได หรือคานระเบียงพักบันไดอยู่แนวเดียวกับคานชั้นล่าง หรืออกไก่คอนกรีตอยู่แนวเดียวกับคานหลังคาให้เขียนสัญลักษณ์ทับ (/) ลงไป ให้คานที่อยู่ต่ำยิ่งกว่าอยู่ข้างหลังสัญลักษณ์ เช่น B1/GB1 หมายความว่า คาน B1 อยู่ข้างบนคาน GB1 เป็นต้น ในกรณีมีคานอีกตัวอยู่ต่ำยิ่งกว่าคานทั้งสิ้น ให้เขียนสัญลักษณ์ทับหน้าเลขลำดับคานอย่างเดียว แบบอย่าง ดังเช่นว่า เขียนว่า /GB2 อยู่ต่ำลงมากยิ่งกว่าคานทั้งหมดทั้งปวง
 
-รับเขียนแบบรวมทั้งออกแบบอาคารโกดัง, โรงงาน ขนาดเล็กจนกระทั่งขนาดใหญ่ -รับวาดแบบรวมทั้งดีไซน์อาคารสำนักงาน, อาคารสูง -รับเขียนแบบรวมทั้งออกแบบที่พัก ชั้น2 -รับวาดแบบและก็วางแบบบ้านพักอาศัย ชั้น1 -รับวาดแบบแล้วก็ดีไซน์ตกแต่งภายใน ห้องพักอาศัย, อาคารสำนักงาน, ร้านขายของในห้างสรรพสินค้า -รับดีไซน์ภาพพรีเซนเทชั่นโครงการ(3D) Perspective -รับแกะแบบแปลน, แบบบ้าน แล้วก็อื่นๆอย่างเช่น 3D ทำเป็น Drawing หรือ Drawing ทำเป็น 3D -รับคำนวที่ส่วนประกอบบ้าน, ตึกต่างๆ, คลังสินค้า, โรงงาน -รับถอดแบบแบบแปลนเพื่อประมาณราคาก่อสร้าง(BOQ) #รับเขียนแบบโรงงาน
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
TEL: 063-4182014   คุณประพันธ์
Email: bichunmoo999@gmail.com
LINE ID: kenchiro9999
Tags : รับเขียนแบบโรงงาน